Bohoslužba Na Tržišti

Na Závodí bohoslužba nebude! káže A. Wichterle Sejdeme se na zahradě, v případě špatného počasí uvnitř. Zdržíme se na oběd a prohlídku domu.

Bohoslužba s členským shromážděním

Bohoslužba s obědem a členským shromážděním. Během shromáždění proběhne přijetí Petra Kolenko a rozloučení s rodinou Koldových. Slovem provází Petr Grulich

Bohoslužba

Bohoslužba se společným obědem Káže Petr Grulich