Bohoslužba

Co je bohoslužba?

Středem naší činnosti je nedělní bohoslužba. Na lidské rovině slouží k tomu, abychom se navzájem setkávali, povzbuzovali se v životních těžkostech, budovali osobní vztahy. Na duchovní rovině oslavujeme Boha, přinášíme mu své prosby, učíme se poznávat Boží vedení a vést život podle Bible.

Jak bohoslužba vypadá?

V 9 hodin se někteří schází k modlitbám a přípravě shromáždění.

V 9:30 začíná samotná bohoslužba, která trvá zhruba 90 minut. Součástí je:

Hudební doprovod
Hudební doprovod
Slovo dětem

Slovo dětem
Bohoslužba

Výklad Bible
Modlitby

Modlitby
Společenství po bohoslužbě

Občerstvení

Během výkladu Bible je připravený program pro děti. Po bohoslužbě zůstáváme většinou u kávy a občerstvení k rozhovorům. Občas nás čeká ještě společný oběd, modlitební setkání nebo členské shromáždění.