bohoslužby

Bohoslužby každou neděli od 9:30, před ní se někteří schází k modlitbám. Bohoslužba trvá zhruba 90 minut, po ní se většinou zdržíme k rozhovorům. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.

Modlitební

Modlitební chvíle kromě modliteb před shromážděním se scházíme pravidelně k modlitbám i v týdnu, většinou on-line. Jednou měsíčně se scházíme po bohoslužbě na hodinu modliteb.

Skupinky

Skupinky – schází se několik skupinek ke studiu Bible, některé fyzicky, občas on-line. Na skupinkách je větší prostor pro osobní rozhovory v užší skupině lidí, kteří se důvěrněji znají.

Křty

Křty patří k životu církve. Křtíme ponoření (v Berounce), politím či pokropením.

Dorost

Dorost je kroužek pro druhostupňové děti. Je zde menší část věnovaná biblickému vyučování a větší část hrám. Schází se během školního roku každý týden, pořádá výlety i víkendové a letní tábor.

Dětská vánoční slavnost 2010
Dětská vánoční slavnost – naše děti si připravují na poslední adventní neděli program.

Večeře

Velkopáteční večeře – na Velký pátek se setkáváme u večeře, kde si připomínáme velikonoční události.

Křížová cesta – r.2022 jsme ve velikonočním čase připravili křížovou cestu mezi Svatým Janem a Berounskou nemocnicí. V roce 2023 jsme cestu připravili v …