Církevní

Bohoslužby každou neděli od 9:30, před ní se někteří schází k modlitbám. Bohoslužba trvá zhruba 90 minut, po ní se většinou zdržíme k rozhovorům. Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.

bohoslužby

Modlitební chvíle kromě modliteb před shromážděním se scházíme pravidelně k modlitbám i v týdnu, většinou on-line. Jednou měsíčně se scházíme po bohoslužbě na hodinu modliteb.

Modlitební

Skupinky – schází se několik skupinek ke studiu Bible, některé fyzicky, občas on-line. Na skupinkách je větší prostor pro osobní rozhovory v užší skupině lidí, kteří se důvěrněji znají.

Skupinky

Křty patří k životu církve. Křtíme ponoření (v Berounce), politím či pokropením.

Křty

Dorost je kroužek pro druhostupňové děti. Je zde menší část věnovaná biblickému vyučování a větší část hrám. Schází se během školního roku každý týden, pořádá výlety i víkendové a letní tábor.

Dorost

Dětská vánoční slavnost – naše děti si připravují na poslední adventní neděli program.

Dětská vánoční slavnost 2010

Velkopáteční večeře – na Velký pátek se setkáváme u večeře, kde si připomínáme velikonoční události.

Večeře

Křížová cesta – r.2022 jsme ve velikonočním čase připravili křížovou cestu mezi Svatým Janem a Berounskou nemocnicí. V roce 2023 jsme cestu připravili v …

Volnočasové

Výlety – několikrát ročně chodíme na výlety. Jeden výlet je už tradiční, kdy v adventním čase navštívíme zvěřinové hody na Karlštejně.

Výlet

Berounka – už tradičně každé jaro sjíždíme Berounku. Kromě našich členů se k nám připojují pravidelně kamarádi.

Berounka

Společné obědy – občas uspořádáme po bohoslužbě společný oběd. Většinou každý přinese něco a uděláme švédské stoly.

Obědy

Pozastavené akce

Kaplanská služba – podporovali jsme 2008-2022 kaplanskou službu v nemocnici Na Homolce a Hořovické nemocnici.

Herka – klub deskových her – ve školním roce 2021-22 jsme pořádali společně s ČCE (evangelíky) klub deskoher pro teenagery. Scházel se pravidelně každý druhý týden, byl otevřený pro zájemce od 13 let.

Přednášky a koncerty v Městské knihovně. Od roku 2010 jsme uspořádali desítky akcí v Městské knihovně. V současné době je projekt pozastaven.

Dluhová poradna – od roku 2014 jsme provozovali 7 let poradnu, která pomohla desítkám lidí. Projekt jsme ukončili, stejné služby už poskytují jiné organizace.

English Campy – Mnoho let manželé Klikovi (vyrůstali v USA, od 90. let v ČR) pořádali English Campy pro teenagery z Berouna a okolí.

English Club – před korona epidemií probíhala dva roky výuka angličtiny s manželi ….