Bohoslužba s členským shromážděním

Bohoslužba s obědem a členským shromážděním. Během shromáždění proběhne přijetí Petra Kolenko a rozloučení s rodinou Koldových. Slovem provází Petr Grulich

Členské shromáždění

Členské shromáždění, kde bychom rádi mluvili o směřování sboru a co pro to může kdo z nás udělat.