Bohoslužba Na Tržišti

Na Závodí bohoslužba nebude! káže A. Wichterle Sejdeme se na zahradě, v případě špatného počasí uvnitř. Zdržíme se na oběd a prohlídku domu.

Bohoslužba

káže J. Klika část sboru splouvá Sázavu

bohoslužba

káže Tomáš Uher, vikář v CB Praha 2 – Vinohrady

Bohoslužba a modlitební shromáždění

káže Petr Grulich navštíví nás Hanka Fišerová, která se chystá na misijní cestu do Keni – společně s týmem dobrovolníků z různých sborů budou pořádat v Keni letní Art camp […]